„Kristaus šviesa“ (lot. „Lumen Christi“) šiaulių vyskupijoje

siaulija

Įspūdingiausiai „Kristaus šviesą“ giesme „Tedžiūgauja“ (lot. „Exultet“) šlovina šv. Ambrozijus († 397-04-04):
  „Tedžiūgauja dangaus angelų būriai, tedžiūgauja Dievo paslaptys, tegaudžia išganymo trimitai, skelbdami didžiojo Karaliaus pergalę. Tesilinksmina ir žemė, nušviesta tokios garbingos šviesos. Paskendusi amžinojo Karaliaus spinduliuose, tepajunta ir ji, kad tamsuma jau sklaidosi. Tesidžiaugia ir motina Bažnyčia, padabinta žėrinčiais šviesos spinduliais, o šios šventyklos skliautai tevirpa pakiliais tautų giesmės balsais.
Jūs, mylimieji broliai, apsupti palaimingos šviesos spindesio, maldaukite kartu su manim visagalio Dievo gailestingumo. Teapšviečia jis mane savo šviesos malone, kad pajėgčiau Kristaus šviesai atiduoti prideramą garbę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, savo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su juo Šventosios Dvasios vienybėje gyvena ir viešpatauja. Per amžių amžius. Amen.“
  Žemėje gyvenančiuosius supa dvejopa šviesa: natūralioji, kaip priešprieša nakties tamsai, ir simbolinė, kaip teofanijos (dievybės apsireiškimo) suvokimas. Pastaroji turi prasmę, susijusią su pačių žmonių egzistavimu žemėje. Kristaus šviesa – tai aukščiausias įstatymas, kuriuo viskas valdoma ir danguje, ir žemėje. Kristaus šviesos paskirtis – padėti žmonėms. Tačiau pagalba įmanoma tik reiškiantis vidiniam žmogaus elgesio imperatyvui – sąžinei, smerkiančiai blogį ir pritariančiai gėriui, padedančiai žmogui apsispręsti renkantis „Kas švaru, kas nešvaru “ (Mk 7,12).
  Tie, kurie giliai suvokia, kad Jėzus Kristus yra pasaulio šviesa, patys pasidaro šviesa kitiems. Tokia šviesa tampama, kai šeimose ir bendruomenėse orientuojamasi į gėrį, moralumą, vilties žadinimą vargstančiojo ar kenčiančiojo širdyje. Šviesos vaisiai reiškiasi žmoniškumo, gailestingumo, gerumo, teisingumo, altruizmo formomis. Kristaus šviesa nešama žmonėms, bendraujant su jais ir dėmesingai išklausant, priimant juos tokius, kokie yra, orientuojant į gėrį, subtiliai padedant suvokti Evangelijos tiesas, vedančias į išgelbėjimą.

Šventieji ne tik geriausiai atspindi Kristaus šviesą – jie perduoda mums ją.
Šventieji, kaip ir mes, skaitantys šias eilutes, gyveno mūsų Žemėje Dievo jiems skirtu laiku. Šiandien jie – Dievo švyturiai, savo žemės kelione skelbiantys Kristaus pergalę.
Šventieji – Dievo draugai, o kartu ir mūsų bičiuliai, trokštantys artimai susidraugauti su mumis, lydėti mus, padėti mums.
Šventieji bičiuliai linki mums pasiekti tą nuostabųjį tikslą, kuriam Dievas sukūrė mus, pašaukdamas ne tik laikinam gyvenimui žemėje, bet ir amžinajai būčiai – neturinčiai pabaigos.
Mūsų šventieji draugai jau yra gimę Dangui. Visada drąsiai prašykime jų bičiuliškos pagalbos bet kokiomis sąlygomis ir bet kuriomis aplinkybėmis.
„Kristaus šviesa teišsklaido širdies ir proto tamsumas“ (lot. „Lumen Christi díssipet ténebras cordis et mentis“).

Gyvenkime vienybėje su mūsų šventaisiais draugais!

„Argi nežinote, kad mes visi, pakrikštytieji Jėzuje Kristuje, esame pakrikštyti ir jo mirtyje? Taigi, krikštu esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą.“ (Rom 6, 3–4).

Kontaktai

Šiaulių vyskupijos kurija

Tilžės g. 186

LT-76294 Šiauliai

Lietuva

Tel.: +370 41 521110

Fax: +370 41 521114

El. p: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Go to top