s.Ksavera Veriankaite 1

Sesuo Švč. Jėzaus Širdies Kryžiaus Marija
Ksavera Veriankaitė ACJ
Gimė 1913-12-13 Rusijoje
vien. įž. 1940-08-15
Mirė 2008-11-28

„Viešpatie j Tu pats pasakyk, ko aš dar nepasakiau.“ (s. Ksavera ACJ).
Ksavera Veriankaitė ACJ (Jėzaus Širdies Kryžiaus Marija) gimė 1913 metais Rusijoje. Anksti netekusi motinos, iš alkanos Rusijos su tėvu ir jos nemylėjusios pamote grįžo į Lietuva. Dienoraštį rašyti pradėjo būdama devyniolikos ir rašė iki pat 1986-ųjų. Skaitant šios taurios asmenybės dienoraštį stebina jos neapsakoma ištvermė, didžiulė ištikimybė Dievui, skausmas dėl okupuotos Tėvynės. Ji dažnai kartodavo: „Dievo ir Tėvynės meile turi degti kiekvieno lietuvio širdis". Atkakliai priešinosi okupantų brukamoms idėjoms, rusų atneštam ir tarp lietuvių plintančiam girtuoklystės papročiui. Stiprus tikėjimas ir pasitikėjimas Dievo Apvaizda padėjo jai nepalūžti. Jaunystėje ji aktyviai dalyvavo pavasarininkų veikloje, ėjo kryžiaus kelius norėdama baigti mokykla, o jausdama nenugalimą trauką atsiduoti Dievo tarnystei, pabėga iš namų į vienuolyną. Gyvenimo įvykius pasitiko kantriai ir su meile, kaip Dievo valių priėmė seserų vyresniosios pareigas Šiauliuose. Tikėjimą susieti su gyvenimu ji gebėjo iki pat paskutinės savo dienos. Stipri ir ryžtinga, ji nuolankiai priėmė senatvės naštą ir ligą, save pamiršusi niekada nereiškė savo valios, atsisakė savo interesų ir bet kokių patogumų. 2008 m. lapkričio 28-ąją, būdama beveik 95 metų, ji iškeliavo pas Tėvą.

 

 

 

 

 

 

Go to top