Wsparcie

 

BISKUPSTWO SZAWELSKIE (SPRAWY BEATYFIKACYJNE)

Dane bankowe dla wszystkich rodzajów waluty zagranicznej:

Bank odbiorcy:          ŠIAULIŲ BANKAS AB, UL. TILŽĖS 149, SZAWLE

                             SWIFT: CBSBLT26

Odbiorca:                ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS KURIJA

                            Kod osoby prawnej 192072230

                              UL. TILŽĖS 186, SZAWLE, LITWA

Konto odbiorcy:        LT177180000000071274

Początek strony